Osobní bankrot

25.08.2014 17:30

Osobní bankrot neboli oddlužení je legálním způsobem, jak se zbavit dluhů, pokud dlužník nezvládá své závazky splácet. Podmínkou pro úspěšné provedení osobního bankrotu je být schopen v průběhu pěti let splatit minimálně 30 % svých závazků. Po tuto dobu musí dlužník vystačit s takzvaným nezabavitelným minimem. Přesné podmínky vymezuje zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném a účinném znění. 

Ze statistik vyplývá, že v loňském roce bylo vyhlášeno bezmála 47.000 osobních bankrotů a nejčastěji s dluhem v rozmezí 300.000 - 600.000.

Průběh osobního bankrotu

Aby bylo možné podat návrh na oddlužení, musí být dlužník v úpadku. Úpadek znamená, že dlužník více než 30 dnů nezvládá splácet své závazky více než dvěma věřitelům. Návrh je možné podat i v případě takzvaného hrozícího úpadku, tedy za situace, kdy dlužník ví, že nebude moci v následující době ze závažných důvodů svoje závazky splácet.

Před samotným oddlužením je třeba připravit návrh. Příprava návrhu trvá dle náročnosti 1 až 3 týdny. Návrh v sobě zahrnuje jak návrh na zahájení insolvenčního řízení, tak i návrh na povolení oddlužení. Cena za zpracování se dle množství závazků pohybuje v naší advokátní kanceláři v rozmezí 4.000 Kč - 10.000 Kč v případě bankrotu fyzické osoby.

Po podání návrhu je zahájeno insolvenční řízení zpravidla do dvou hodin od podání návrhu na zahájení řízení. Během celého řízení nesmějí být prováděny exekuce na majetek dlužníka. V řádu několika týdnů je pak rozhodováno o povolení oddlužení. Ve výjimečných případech může být tento návrh zamítnutý. Může k tomu dojít zejména pro formální chyby v podání, je-li podáním sledován nepoctivý záměr, nebo v případě, že soud zjistí, že dlužník není schopen splatit alespoň 30 % z dlužné částky, která je zásadní podmínkou úspěšné žádosti.

Po povolení oddlužení soudem věřitelé přihlašují své pohledávky a dlužník nadále komunikuje s přiděleným insolvenčním správcem, který jej provází pětiletým splácením závazků.

Více informací naleznete v sekci oddlužení.

Zpět

Kontakt

JUDr. Jaroslava Kalendová
Černého 816/43
635 00 BRNO

+420 602 588 079
(advokátní kancelář)

 

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

Síla bez spravedlnosti tyranská.

My dáváme spravedlnost i sílu.


 

 

Vít Křížka © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode