Podvody na realitním trhu

11.11.2015 16:06

Advokátní kancelář KKLEGAL v posledních měsících zaznamenala několik velmi zvláštních obchodů na realitním trhu, na které by ráda touto cestou upozornila. V daných věcech již byla podána trestní oznámení. Nyní čekáme na výsledky policejního prověřování.

Pan T. byl ve finanční nouzi a hrozila mu exekuce. Realitní společnost mu přislíbila, že mu zřídí úvěr u rakouské banky. Jelikož ale zřízení zahraničního úvěru trvalo déle, realitní společnost se nabídla, že do doby vyřízení úvěru sama poskytne úvěr zajištěný zástavním právem k jeho domu. Takto přišla realitní společnost k zástavnímu právu k domu pana T. a po pár týdnech mu oznámila, že úvěr od rakouské banky nebylo možné vyjednat.

Vzhledem k tomu, že úvěr poskytnutý realitní společností byl krátkodobý, dluh pana T. vůči realitní společnosti se rychle navyšoval. Realitní společnost pak navrhla další postup. Pan T. měl prodat dům třetí osobě a z části kupní ceny splatit úvěr, přičemž v domě měl nadále bydlet na základě nájemní smlouvy s tím, že až se jeho finanční situace zlepší, dům si odkoupí zpět. Tak se také stalo. Došlo k prodeji domu. Kupní cena za dům se však k panu T. nikdy nedostala. Pan T. sice dostal potvrzení o splacení úvěru realitní společnosti, avšak zbytek peněz nikdy neobdržel. Příliš ho to netrápilo, protože v domě mohl nadále bydlet; jen místo splátky úvěru platil nájem. Také očekával, že po splacení „dluhu“, který již byl vlastně splacen, se mu dům vrátí.

Po třech letech od prodeje domu, kdy byla všechna práva pana T. promlčena, se nová majitelka domu rozhodla pana T. zbavit. Odmítá mu prodloužit nájemní smlouvu, vyzývá jej k opuštění nemovitosti a o zpětném prodeji již nyní řeč. Až nyní si pan T. uvědomil, že pravděpodobně šlo o důmyslný, dlouho plánovaný podvod a rozhodl se obrátit na naši advokátní kancelář. Podobný scénář jsme zaznamenali již vícekrát, a proto jsme se rozhodli o těchto praktikách upozornit veřejnost a obrátili jsme se na orgány činné v trestním řízení.

Zpět

Kontakt

JUDr. Jaroslava Kalendová
Černého 816/43
635 00 BRNO

+420 602 588 079
(advokátní kancelář)

 

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

Síla bez spravedlnosti tyranská.

My dáváme spravedlnost i sílu.


 

 

Vít Křížka © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode