Právo stavby k cizímu pozemku

02.02.2014 18:12

Užívá-li někdo cizí pozemek bez právního důvodu (typicky k tomu dochází u nájemních smluv), vzniká uživateli tohoto pozemku bezdůvodné obohacení, které je povinen vlastníkovi pozemku vydat formou peněžité náhrady. Tato částka se odvíjí od tak zvaného obvyklého nájemného v daném místě a čase za pozemek obdobných vlastností určený k obdobnému účelu. 

Bezdůvodné obohacení -užití stavby pod pozemkem.pdf (271290)

Zpět

Kontakt

JUDr. Jaroslava Kalendová
Černého 816/43
635 00 BRNO

+420 602 588 079
(advokátní kancelář)

 

Spravedlnost bez síly je bezmocná.

Síla bez spravedlnosti tyranská.

My dáváme spravedlnost i sílu.


 

 

Vít Křížka © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode